menu

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

Naše služby

Co poskytujeme našim zákazníkům

Zavádění informačního systému je pro každou společnost významná změna. Před vlastním rozhodnutím je potřebné vzít v úvahu všechny požadavky související s budoucí realizací, zajistit vhodné podmínky a připravenost zaměstnanců na změnu. Provedeme analýzu, zajistíme implementaci, uskutečníme testování, podpoříme provoz, zaručíme servis.

Cloudové řešení

Naše řešení je k dispozici také jako Cloudová služba. Starosti s hardwarem a správou systému tedy můžete nechat na nás. Soustřeďte své síly na to podstatné – své podnikání. Outsourcing IT mnoha našim zákazníkům umožnil citelně snížit náklady na provoz a rozvoj IT.

Předimplementační analýza

Nadefinujeme s Vámi požadavky nového informačního systému

 • Zmapujeme a navrhneme Vaše firemní procesy podle Vašich podmínek
 • Zpracujeme plán projektu a návrh řešení, který následně společně zoponujeme

Samotná implementace

 • Vytvoříme technické a systémové prostředí – dodáme hardware a software nainstalovaný a nakonfigurovaný optimálně pro Váš provoz.
 • Instalace a konfigurace jednotlivých modulů – konfigurace základních kusovníků, nastavení konfiguračních masek pro jednotlivé výrobky, nastavení skladového hospodářství, nastavení pobočkového zpracování dat, úpravy tiskových sestav, nastavení služby homebankingu, nastavení ArisCat Marketu, konfigurace služby vzdálené administrace…
 • Provedeme případnou migraci dat - pokud jsou data ve vhodném formátu, lze využít přímo některou z importních funkcí systému ArisCAT. Např. adresář, zásoby apod. Pokud ne, naši specialisté data z Vaší zdrojové databáze do vhodné podoby převedou.
 • Přizpůsobení systému dle Vašich požadavků vycházejících z úvodní analýzy
 • Vyškolíme Vaše zaměstnance
 • V rozjezdu Vám poskytneme dohled nad ostrým provozem

Následná podpora IS a vašich uživatelů

 • Provedeme kontinuální přechod do servisního režimu
 • Správa počítačové sítě a monitorování provozu informačního systému
 • Vzdálený dohled nad fungováním IS a jeho obslužných funkcí, jako je pravidelné zálohování dat apod.
 • Pravidelná aktualizace systému a jeho nových verzí v rámci podpory
 • Hotline - uživatelům systému ArisCat poskytujeme telefonické poradenství, které je k dispozici v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 a které zajišťují naši zkušení konzultanti. Vaše požadavky vyřešíme efektivně pomocí vzdáleného připojení a bezprostředním zásahem přímo v prostředí Vaší firmy.
 • TeamViewer – nainstalujte si aplikaci a naši konzultanti během chvilky zjistí, s čím potřebujete poradit.
 • Školení jednotlivých modulů systému ArisCat - zákazníci nepočkají, než si pracovníci v obchodním či výrobním oddělení nastudují manuál či nápovědu k novému systému. Naši specialisté proškolí Vaše zaměstnance přesně tam, kde je „nejvíce tlačí bota“. Tak, aby se se systémem naučili pracovat rychle a efektivně.
 • Pravidelné konzultace - pravidelné návštěvy našich specialistů Vám pomohou předcházet problémům, prohlubovat vědomosti vašich zaměstnanců, plánovat případné výdaje a šetřit náklady.
 • Možnost zakázkových úprav a doprogramování funkcí na míru - ať už v průběhu implementace ERP systému nebo v rámci rutinního provozu přizpůsobíme jeho vzhled a chování potřebám uživatelů. Na základě Vašich požadavků zrealizujeme na moderních platformách řešení, které Vás osloví.
 • Servisní zásah – této služby využijete v případě výpadku funkčnosti systému jako celku, který není možný opravit pomocí vzdálené administrace. Při servisním zásahu je nutné provést preventivní údržbu systému zahrnující kontrolu hardware, nastavení operačního systému a nastavení dalších dodatečných aplikací či knihoven nutných pro běh informačního systému.

Nabízíme následující možnosti financování

 • Přímý prodej licencí IS
 • Pronájem licencí IS
 • Leasing na zakoupení licencí IS
 • Prodej licencí IS s podporou dotačních programů EU