menu

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

Hotline

Co je Hot-Line:

 •   Služba Hot-line je kombinace telefonické a elektronické podpory a slouží ke krátkému operativnímu poradenství uživatelům informačního systému.
 •   Cílem této služby je pomoci uživateli odstranit překážku, která brání v bezchybné práci s informačním systémem poskytnutím potřebných informací.
 •   Pokud nelze překážku či problém odstranit, je cílem Hot-line snaha odhalit podstatu problému a navrhnout následné možné řešení nebo další postup související s odstraněním problému.

Další postup - možná řešení problému, který se nepodařilo vyřešit v rámci služby Hot-line:

 •   Školení
 •   Konzultace
 •   Odkaz na el. dokumentaci
 •   Reklamace

Podmínky, za jakých je Hot-line poskytován:

Služba Hot-line pro informační systém je poskytována telefonicky a elektronicky, což znamená, že tyto formy lze dle potřeby a vhodnosti kombinovat. Požadavek na službu Hot-Line může být přijat elektronickou poštou a následné řešení muže být předáno telefonicky nebo elektronicky. Naopak telefonický požadavek může být zaznamenán a řešení předáno uživateli elektronicky.

Služba Hot-line poskytovaná v rámci telefonické formy je omezena na maximální délku komunikace na 5-10 minut. Důvodem je nezbytnost zachování provozuschopnosti služby a umožnění všem uživatelům předání dotazů a požadavků.

Služba Hot-line je placena prostřednictvím poplatku systémové podpory systému a je poskytována pro proškolené uživatele informačního systému, kteří jsou ve smluvním vztahu souvisejícím s používáním či administrací informačního systému nebo v pracovním poměru k vlastníku práv na licenci informačního systému.

Služba Hot-line neobsahuje:

 •   Školení (objasňování základních vlastností systému, které jsou předmětem produktových školení, nebo není jednoznačně uvedeno v dokumentaci)
 •   Konzultace (zásah do nastavení systému nebo do dat systému)
 •   Metodický návrh (komunikace delší než 15 min je již považována za započatou půlhodinu konzultace)
 •   Instalace systému nebo jeho komponent
 •   Oprava dat, zásahy do dat
 •   Technické konzultace (instalace infrastruktury nebo jejich částí: SQL, OS, nástroje, včetně hledání a odstraňování problémů souvisejících s těmito částmi)
 •   Legislativní poradenství
 •   Poradenství v oblasti podnikových procesů
 •   Technologické a integrační poradenství
 •   Konzultace k produktům třetích stran (excel, bankovní SW)
 •   Nástroje přizpůsobení (tvorba sloupečků, celých formulářů)