menu

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

Technologické nároky IS ArisCAT

Aby bylo možno vyvíjet nové verze informačního systému ArisCAT a rozvíjet jeho funkcionality a zároveň respektovat průběžný vývoj softwarových produktů třetích stran je pro bezproblémový provoz IS ArisCAT zapotřebí zajišťovat minimální parametry používaného technického vybavení a softwarového prostředí.

Uvedené konfigurace jsou základním doporučením pro nainstalování a provoz produktů Microsoft SQL a IS ArisCAT. Požadavky jsou uvedeny pouze vzhledem k operačnímu systému, databázovému serveru MSSQL a IS ArisCAT. Není brán zřetel na další aplikace a služby provozované na stanici nebo serveru (kromě MS Office), které dále zvyšují HW nároky. Rovněž není brán zřetel na velikost databáze či databází IS ArisCAT – zde je třeba posuzovat nároky samostatně a HW možnosti případně upravit.

Doporučené minimální verze MS SQL a Windows

Doporučené serverové prostředí: Windows Server 2016 a novější.
Doporučený SQL Server: MSSQL 2015 SP2, MSSQL 2016 SP1 a novější
Doporučené prostředí pro klientskou stanici či monoinstalaci: Windows 8, Windows 10 a novější

Bitová verze systému Windows a MSSQL

Ve všech případech doporučujeme 64bit architekturu, která umožňuje plnohodnotně využít veškeré hardwarové možnosti fyzických či virtuálních strojů.

Grafické rozlišení

Minimální grafické rozlišení je 1024 x 768, 16 bitů.

Terminálový provoz - doporučená propustnost linky

 • 128kbps / 1 uživatel
 • Komunikační linka s odezvou na ping < 100ms, bez vypadávání paketů během provozu.

Doporučujeme používat pevnou linku nebo bezdrátovou linku v licencovaném frekvenčním pásmu. Při používání nesymetrické linky nebo linky s agregací provozu (např. ADSL) doporučujeme před nasazením otestovat rychlost a stabilitu linky.

 

Virtualizace HW prostředků

Technologicky je možné APV HELIOS i MS SQL provozovat také v různých virtualizačních prostředích. Dosavadní zkušenosti s virtualizací jsou uspokojivé na systémech:

 • Xen
 • Microsoft Hyper-V

 

Ostatní HW doporučení

Při návrhu konfigurace je doporučeno řídit se následujícímí pravidly.

Výběr HW

Doporučujeme používat značkový hardware s možností zakoupení rozšířené záruky – oprava přímo u zákazníka, možnost garance zahájení práce na odstranění HW závady případně garance doby odstranění HW závady.

 

Velikost paměti RAM

 • Pro provoz MS SQL Server je doporučená velikost RAM 1:1 vůči velikosti provozované databáze (resp. součtu aktivních databází).
 • Dále je doporučen poměr RAM 2:1 vůči největší tabulce zpracovávané na MS SQL Server.
 • Dostatek RAM pro MS SQL Server má zásadní vliv na odezvu systému IS ArisCAT.

 

Konfigurace disků

 • Pro ukládání databází je vhodné použít diskové pole typu RAID 10 nebo RAID 1.
 • Typ pole RAID 5 není pro SQL databáze doporučován.
 • Rychlost disku/diskového pole a kvalita diskového řadiče mají zásadní vliv na odezvu systému IS ArisCAT.

 

Mobilní aplikace

Součástí IS ArisCAT je i cloudová služba ArisCAT Market a mobilní aplikace.

ArisCAT Market má tyto minimální požadované nároky:

 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Opera

 

Mobilní aplikace má tyto minimální požadavky:

 • OS Android
 • iOS