menu

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

Popis funkcí a ceník pro montážní firmy

 • nastavení vlastních parametrů pro prodejní ceny
 • definice vlastních obchodníků
 • evidence koncových zákazníků včetně podkladů pro montáže a vyúčtování
 • tvorba poptávek a objednávek vůči dodavateli
 • příprava obchodních podkladů pro koncové zákazníky včetně cenové nabídky
 • evidence dokumentů v elektronické podobě
 • plánování montáží
 • generování faktur a evidence plateb
 • přehledné statistiky o obchodech a objednávkách
 • možnost stažení dokumentace publikované výrobcem
 • emailové notifikace důležitých událostí
 • mobilní aplikace pro podporu prodeje a montáží
  FREE E1 E2 E3 E4 Popis
Cena v CZK 0 0 90 290 790 (uživatel/měsíc)
Poptávky ANO ANO ANO ANO ANO Tvorba poptávek včetně sestavy Rekapitulace nákladů
Objednávky ANO ANO ANO ANO ANO Možnost tvorby objednávek a odeslání výrobci.
Dodávky ANO ANO ANO ANO ANO Seznam termínů dodávek vydaných objednávek.
Faktury přijaté ANO ANO ANO ANO ANO Seznam přijatých faktur od výrobců včetně informace o platbách.
Statistiky ANO ANO ANO ANO ANO Statistiky realizovaných obratů a plateb
Uživatelé ANO ANO ANO ANO ANO Definice obchodníků - uživatelů systému.
Dokumentace ANO ANO ANO ANO ANO Dokumentace výrobků poskytovaná výrobci.
Zákazníci NE ANO ANO ANO ANO Evidence koncových zákazníků.
Obchody NE ANO ANO ANO ANO Evidence obchodních případů, tvorba nabídky včetně tiskopisu cenová nabídka.
Vlastní tiskopisy NE NE ANO ANO ANO Úpravy tiskopisu cenová nabídka + rekapitulace nákladů
Realizace NE NE NE ANO ANO Plánování montáží
Faktury vydané NE NE NE ANO ANO Tvorba faktur vydaných na koncové zákazníky včetně evidence plateb.
Provozní dokumenty NE NE NE ANO ANO Tvorba dokumentů protokol o zaměření, smlouva o dílo, předávací protokol a další.
Úložiště dokumentů 100MB NE NE NE ANO ANO Možnost ukládání vlastních dokumentů až do 100 MB.
Tvorba a užití vlastních výrobků NE NE NE NE ANO Definice, publikování a použití vlastních výrobků pro nabídky a objednávky.
Úložiště dokumentů 1TB NE NE NE NE ANO Rozšíření kapacity úložiště na 1 TB.

 

Další rozšiřování úložiště 1TB = 135 Kč / měsíc