menu

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

Popis funkcí a ceník pro montážní firmy

 • nastavení vlastních parametrů pro prodejní ceny
 • definice vlastních obchodníků
 • evidence koncových zákazníků včetně podkladů pro montáže a vyúčtování
 • tvorba poptávek a objednávek vůči dodavateli
 • příprava obchodních podkladů pro koncové zákazníky včetně cenové nabídky
 • evidence dokumentů v elektronické podobě
 • plánování montáží, servisů a reklamací
 • generování faktur a evidence plateb
 • přehledné statistiky o obchodech a objednávkách
 • možnost stažení dokumentace publikované výrobcem
 • emailové notifikace důležitých událostí
 • mobilní aplikace pro podporu prodeje a montáží
  FREE E1 Popis
Cena v CZK 0 299 Cena při roční platbě (uživatel/měsíc)
Poptávky ANO ANO Tvorba poptávek včetně sestavy Rekapitulace nákladů
Objednávky ANO ANO Možnost tvorby objednávek a odeslání výrobci.
Dodávky ANO ANO Seznam termínů dodávek vydaných objednávek.
Faktury přijaté ANO ANO Seznam přijatých faktur od výrobců včetně informace o platbách.
Statistiky ANO ANO Statistiky realizovaných obratů a plateb
Uživatelé ANO ANO Definice obchodníků - uživatelů systému.
Dokumentace ANO ANO Dokumentace výrobků poskytovaná výrobci.
Nabídka pro koncového zákazníka ANO ANO Tvorba nabídky pro koncového zákazníka včetně tiskopisu PDF. (obsahuje logo výrobce)
CRM NE ANO Evidence obchodních případů, kontaktních jednání, tvorba nabídky včetně tiskopisu PDF. (možnost vložení vlastního loga)
Zákazníci NE ANO Evidence koncových zákazníků.
Vlastní tiskopisy NE ANO Úpravy tiskopisu cenová nabídka + rekapitulace nákladů
Realizace + mobilní aplikace NE ANO Plánování montáží, kalendář + mobilní aplikace
Servis NE ANO Plánování servisních zásahů, opakované zásahy
Reklamace NE ANO Evidence reklamací přijatých
Dokumenty NE ANO Možnost vkládání vlastních dokumentu do 500 Mb
Faktury vydané NE NE Tvorba faktur vydaných na koncové zákazníky včetně evidence plateb.
Provozní dokumenty NE NE Tvorba dokumentů protokol o zaměření, smlouva o dílo, předávací protokol a další.
EET NE NE Evidence plateb EET - Legislativa Česká Republika

 

Další rozšiřování úložiště 1TB: 99 Kč měsíčně.

Cena za každého dalšího uživatele E1:  199 Kč měsičně.

Cena za neomezený počet uživatelů E1 ( 20 uživatelů a více): 3 990 Kč měsíčně