menu

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

ArisCAT - překvapující systém

Základní informace

Systém ArisCAT je kompletní informační systém pro obchodní a výrobní společnosti. Obsahuje rozšířenou možnost evidence zákazníků (CRM), jednoduchou a rychlou tvorbu nabídek, správu objednávek a řízení zakázkové výroby i výroby na sklad. Umožňuje vést neomezené množství skladů a organizovat materiál a zboží do skladových skupin. Manažerské výstupy a statistická data lze libovolně upravovat a exportovat do dokumentů Microsoft Office. Uživatel programu si může sám měnit tiskové sestavy a masky pro konfiguraci výrobků. Zákazníci mohou využít integrovaný internetový obchod a mobilní aplikace, který si výrobce může upravit podle vlastních představ.

Struktura systému ArisCAT

 

Struktura systému ArisCAT

map map map map map map map map map map

Detailní informace o jednotlivých modulech

 

Odběratelé

Modul Odběratelé slouží k evidenci odběratelských kontaktů. Poskytuje informace o kontaktních osobách, sídle firmy, uskutečněném obratu a platební morálce odběratele.
Je zde možné například nastavit implicitní měnu zakázek, slevy či příplatky pro jednotlivé výrobky a další nastavení.

Dodavatelé

Modul Dodavatelé slouží k evidenci dodavatelských firem. Umožňuje vytvářet statistické údaje pro jednotlivé dodavatele.

Nabídky / Zakázky

Umožňují velmi efektivně vytvářet cenové nabídky, po jejich potvrzení je překlápět do zakázek a poté i do výroby. Dále modul poskytuje informace o realizovaných platbách a vytvořených dokladech k jednotlivým zakázkám.

Výroba

Tento modul umožňuje plánovat výrobu na základě objednávek nebo podle minulé výroby a plánovat spotřebu surovin na základě spotřebních norem (výrobních receptur) a současného stavu skladu. Řídí přípravu výroby, hodnotí uskutečněnou výrobu, přípravu denní výroby, sleduje dlouhodobý plán výroby a spotřebu surovin, plánované a vyrobené množství.

Montéři

Modul montéři uživateli dává přehled o všech montérech, kteří pracují pro danou firmu, jejich cenové parametry, realizovaný obrat a další statistické informace.

Doklady

Modul Doklady obsahuje seznam všech vystavených dokladů:

  • příjemky a výdejky - každý pohyb zboží na skladě (odpis/přípis) je zde zaznamenán např. dokoupení zboží na sklad, v akcích odpis/přípis zboží při výrobě zakázky.
    V samotném modulu je možno přidat nový doklad, editovat nebo smazat již existující.
  • faktury vydané a přijaté - veškerá fakturace firmy je možno realizovat v tomto modulu. Lze využít převodních funkcí jako je převod z jiného typu dokladu či automatické vygenerování faktury na základě informací ze zakázky.

Sklad

V modulu Sklad můžete rozdělit všechny výrobky do jednoho či více skladů, skladových skupin a podskupin. V jednotlivých skladech definujete skladové karty, nákupní definice (skladové číslo a popis hlavního dodavatele), nákupní, spotřební a prodejní ceny a další nastavení. Lze nastavit přepočtové jednotky (např: 1 role = 30 m) a definice rychlých převodů materiálů.

Konfigurace

Slouží k nastavení veškerých parametrů systému, od definice výrobků, tiskových sestav, uživatelských akcí a centrální nastavení parametrů.

Uživatelé

Nastavuje přístupová práva uživatelům pro přístup do jednotlivých modulů a jejich práva pro čtení, zápis a spuštění uživatelských akcí.

Statistiky

Modul slouží pro detailní analýzu obchodních, výrobních a finančních toků firmy.

Platby

Modul umožňuje evidovat realizované platby ať už hotovostní či bezhotovostní, a párovat je s vystavenými fakturami. Bezhotovostní platby dokáže zpracovávat i ze souborů internetového homebankingu. Pro hotovostní platby vytváří uzávěrku kasy a kontrolní mechanizmy pro zamezení defraudací.

Internetový portál, mobilní aplikace

Slouží jako informační portál pro zákazníky, prodejce či instalační firmy. Umožňuje vytvářet poptávky, zobrazuje zákazníkům zkalkulované nabídky, postup realizace zakázek, expedici, vystavené faktury a jejich obrat a platební morálku.