menu

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

kvalitní konfigurátor výrobků, on-line plánovač montáží

O společnosti

CATHEDRAL SoftwareCathedral Software je česká společnost, která se zaměřuje na vývoj a dodávky modulárního informačního systému ArisCAT pro obchodní a výrobní firmy.

Dále pak se pracovníci firmy zabývají vývojem a následnou distribucí integrovaného modulu pro informační systém Helios Orange. Všechny tyto aplikace jsou význačné svou kvalitou, možností respektovat specifická přání zákazníků a také příznivou cenou.

Dalším polem působnosti společnosti je tvorba zakázkového software, kdy u veškerého programového vybavení lze provádět změny a doplňky dle individuálních přání a potřeb zákazníků.

Ke všem dodaným produktům a poskytnutým službám jsme schopni Vám zajistit propracovaný systém školení, konzultací a poradenství.

Všechny tyto kroky v rozvoji společnosti vedly k posílení její pozice, což sebou přináší stále se zlepšující kvalitu poskytovaných výrobků a služeb. Tento fakt je patrný z každoročně rostoucího obratu firmy, ale hlavně a především ze stále se zvyšujícího se počtu spokojených zákazníků. Díky tomu jsme schopni svým zákazníkům nabídnout komplexní služby v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Firemní hodnoty

Informační komunikační technologie v současné době představují zcela jistě nenahraditelný nástroj k řízení každé moderní firmy. V současnosti jsou vnímány za nezbytnou součást podnikové infrastruktury. Bez součástí těchto technologií se v dnešním konkurenčním prostředí jen těžko může prosadit, popřípadě rozvíjet jakýkoliv podnikatelský subjekt. Důležitým faktem je ovšem i kvalitní informovanost a znalost mezi uživateli těchto technologií a především v kvalitě a serióznosti dodavatelů.

A právě to je posláním naší společnosti, být kvalitním a seriózním dodavatelem či poskytovatelem služeb spadajících do oboru našeho podnikání. Hlavním naším cílem je navazování a udržování dlouhodobé spolupráce, která ovšem může být vytvořena pouze za předpokladu poskytování vysoce kvalitních služeb a podpory k nim. Z tohoto důvodu má společnost Cathedral Software stanoveny klíčové hodnoty:

  • Vysoká kvalita a spolehlivost dodávaných produktů a služeb
  • Dlouhodobá spolupráce se všemi obchodními partnery
  • Silná orientace na vnímání přání a požadavků zákazníků
  • Spokojenost zákazníků
  • Korektní a přátelské vztahy se zákazníky a dodavateli
  • Příjemné pracovní prostředí a spokojenost zaměstnanců

 

Historie

Společnost vznikla v polovině roku 1996 jako sdružení fyzických osob Cathedral Software&Hardware. Sídlem společnosti bylo vždy město Prostějov. Firma je charakteristická tím, že od svého založení až doposud disponuje ryze českým kapitálem. Orientace společnosti se také doposud nezměnila a stručně ji lze charakterizovat větou: "Zaměřujeme se především na dlouhodobou spolupráci, která je postavená na tvorbě vysoce kvalitního softwaru na zakázku a poskytovaní nadstandardních ostatních služeb dle požadavků zákazníků."

V období 1997-1998 jsme rozvinuli své obchodní aktivity a začali s dodávkami, instalacemi a správou informačních systémů. Zabýváme se návrhem, realizací a výstavbou počítačových sítí pomocí strukturovaných kabeláží, realizací virtuálních privátních sítí.

V roce 1999 se firma stěhovala do nově zrekonstruovaných prostor v obchodním a společenském centru Atrium na Hlaváčkově náměstí. Přesídlení přineslo další rozvoj, kdy se náš tým rozrostl o další špičkové programátory a grafiky a díky tomu jsme začali poskytovat služby v oblasti webdesingu. Tento nově vytvořený tým byl a stále je schopen vytvořit grafický návrh www stránek včetně kompletního grafického ztvárnění firemního image (logotyp, vizitky, hlavičkový papír, atd.)

Od roku 2000 se naši pracovníci stále intenzivněji zaměřovali na vývoj informačních systémů, které jsou specifické svou jedinečností a tím, že jsou tvořeny dle přání a potřeb zákazníků. Jako jeden z prvních to byl IS Žaluzie, který byl určen pro výrobce žaluzií, dále pak Hokej 2000, který byl vytvořen s podporou Svazu ledního hokeje ČR. V roce 2004 jsme získali zakázku ze státního sektoru na informační systém pro výchovné ústavy.

Zlomovým v oblasti informačních systémů byl IS ArisCAT, kterým se společnost zabývá již od roku 2001. Tento systém byl sestaven na základě praktických zkušeností získaných při spolupráci na vývoji a implementaci produktů. ArisCAT je specifický především tím, že je optimalizován na zpracování obtížně konfigurovatelných výrobků.

Úspěchy ve vývoji informačních systémů byly korunovány zahájením spolupráce se společností LCS International a.s. (dnes Asseco Solutions, a.s.), která patří mezi největší producenty podnikových aplikací (ERP) na českém trhu. Cílem spolupráce je vývoj a následná distribuce integrovaného modulu pro informační systém Helios, jenž bude zajišťovat zpracování obchodů s těžko konfigurovatelnými výrobky, mezi něž patří například žaluzie, rolety, vrata, plastová okna.

Ke dni 16. 7. 2007 sdružení fyzických osob změnilo právní formu a tím byla založena společnost CATHEDRAL Software s.r.o.

V letech 2008-2011 se prohlubovala spolupráce se společností Asseco Solutions a v roce 2012 jsme se stali autorizovaným integračním partnerem.

Na jaře roku 2013 se společnost přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor na Netušilové ulici v Prostějově, kde jsme významně rozšířili zázemí pro zaměstnance společnosti a zároveň vytvořili representativní jednací prostory pro zákazníky.