ArisCAT má EET!

07. 02. 2017

ArisCAT – náš komplexní software pro zpracování nabídek a konstrukci variabilních výrobků nyní plně podporuje elektronickou evidenci tržeb dle platné legislativy.
Odesílat platby a vystavovat účtenky EET je možné jak z modulu Platby, který slouží k evidenci realizovaných plateb, ať už hotovostních či bezhotovostních, a párovat je s vystavenými fakturami anebo z modulu Pokladna, který je ideální pro klasický pokladní prodej.


<< zpět <<