Ochrana osobních údajů

CATHEDRAL Software, s.r.o. (dále jen CATHEDRAL Software) se zaměřuje na ochranu vašeho soukromí. Můžete získat přístup k většině informací na těchto stránkách (www.ariscat.com), aniž byste nám museli poskytovat nějaké informace o vás. Privátní informace a data, která vložíte prostřednictvím těchto stránek jsou přístupné pouze zaměstnancům společnosti CATHEDRAL software prostřednictvím zabezpečeného systému. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na tyto stránky, ale žádné jiné webové stránky, produkty a služby poskytované CATHEDRAL software.

CATHEDRAL Software zaručuje, že veškeré informace shromážděné prostřednictvím těchto stránek budou použity pouze interně a nebudou zpřístupněny třetím osobám ani jinak zneužity.

CATHEDRAL software si vyhrazuje právo na změnu tohoto oznámení o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění.

Datum poslední aktualizace: 15.června 2013.

© 2013 CATHDRAL software s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.